NOVINKY / Fotbalový bakovský tým ...

VALNÁ HROMADA

napsal Roman Vaněk

10. únor 2023


POZVÁNKA

na valnou hromadu Sportovního klubu Bakov nad Jizerou, z.s., která se uskuteční v sobotu 11.března 2023 od 16:30

v hospůdce Na Hřišti

 

PROGRAM 

 1. Zahájení         
 • schválení programu jednání
 • volba pracovních komisí (návrhové, mandátové, volební)
 • schválení jednacího a volebního řádu
 • jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Zprávy trenérů o činnosti jednotlivých týmů
 2. Zpráva o hospodaření klubu
 3. Investiční plán 2023-2028
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Volba statutárního orgánu klubu a výkonného výboru
 7. Návrh na usnesení a jeho schválení
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Právo volit mají všichni členové klubu starší 18-ti let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím (tedy členů klubu starších 18 let), je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Kandidatury do volebních funkcí lze podávat do 4.března 2023 na e-mail: leos.adam@seznam.cz

NAPIŠTE KOMENTÁŘ