NOVINKY / Fotbalový bakovský tým ...

Valná hromada, 12.ledna 2019

napsal Roman Vaněk

7. prosinec 2018


Výkonný výbor SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané svolává Valnou hromadu. Ta se bude konat 12.ledna 2019 od 15 hod v Hospodě Na Hřišti. Důvodem setkání všech členů klubu je mimo jiné  volba předsedy klubu a výkonného výboru, a členů komisí...

Pro jednání této Valné hromady byl schválen následující program:

  1. Zahájení, schválení jednajícího a volebního řádu
  2. Zprávy o činnosti  a hospodaření  klubu SK Bakov n/J
  3. Volba pracovních komisí
  4. Zpráva mandátové komise SK Bakov n/J
  5. Volba předsedy klubu, členů výkonného výboru
  6. Volba kontrolní, mandátové a volební komise
  7. Diskuze
  8. Usnesení VH, závěr

Účast na Valné hromadě je povinností každého člena SK Bakov n.Jizerou.

Výkonný výbor SK Bakov n/J, z.s. dále stanovil konečný termín pro podání návrhů kandidátů  do Výkonného výboru SK Bakov n/J, z.s. a revizní komise SK Bakov n/J, z.s. do 31.12. 2018. V návrhu je nutno uvést jméno kandidáta a jeho kontaktní adresu, příslušnost k subjektu a prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou a eventuelní volbou souhlasí.